İklim değişikliği milyonlarca insanın sağlığına zarar veriyor

 
The Lancet’te yayımlanan 26 küresel kurumun araştırması bizi bekleyen kamu sağlığı krizine işaret ediyor

...Son araştırmalar, iklim değişikliğinin şimdiden önemli bir kamu sağlığı sorunu teşkil ettiğine ve pek yakında bir küresel sağlık krizine dönüşeceğine işaret ediyor. The Lancet tıp dergisinde dün yayımlanan araştırma, iklim değişikliğinin dünyanın küresel ölçekte şimdiden insan sağlığını nasıl farklı biçimlerde etkilediğini gösteriyor.
Yirmi altı ortak kurumdan önde gelen doktor, akademisyen ve politika uzmanları analizleri ile katkıda bulunup, raporu birlikte kaleme aldı. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), University College London ve Tsinghua Üniversitesi, Lancet Geri Sayımı: Sağlık ve İklim Değişikliğindeki İlerlemelerin Takibi araştırmasına katkıda bulunan kurumlar arasında sayılıyor.

Belgelendirilen mevcut olumsuz sağlık etkilerinden bazıları:

-2000 yılından bu yana, dünyada kırsal alan işgücü verimliliğinde %5,3’lük düşüş yaşandı. 2016 yılında ise , 418.000’ini Hindistan’da olmak üzere, dünyada 920.000’den fazla kişinin işsiz kalmasına yol açtı (1).

-2000-2016 yılları arasında aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalan kişi sayısında takriben 125 milyon kişilik artış yaşandı. Rekor sayı 2015 yılında sıcak hava dalgalarına maruz kalan 175 milyon kişi olarak kayda geçti. Bu sayılar, The Lancet’te iki yıl önce yayımlanan ve 2050 yılına kadar sıcak hava dalgalarına maruz kalacak kişi sayısındaki yaklaşık 1 milyarlık artışı öngören araştırmayı da destekler nitelikte (2).

-Beslenme yetersizliği, iklim değişikliğinin 21. Yüzyılda görülen en önemli sağlık etkisi olarak tanımlanıyor. Raporda referans gösterilen iklim değişikliğinin mahsul üretimi üzerindeki etkileri arasında her bir 1 °C derecelik artış için, küresel buğday üretiminde %6’lık, pirinç üretiminde ise %10’luk bir düşüş yer alıyor.

-2015’te kömürle enerji üretimi ve ulaşım ve konutlarda fosil yakıt kullanımına bağlı hava kirliliği nedeniyle 21 Asya ülkesinde 803.000’den fazla erken ölüm ve önlenebilir ölüm vakası yaşandı.

-1990’dan bu yana, sadece iki sivrisinek türüyle bulaşan Dengue sıtmasının vektörel bulaşma kapasitesinde, iklim trendlerine bağlı olarak %3 ile %5.9’luk çarpıcı bir artış görüldü. Yılda tahmini 50 ile 100 milyon Dengue sıtması enfeksiyon vakası düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin etkileri dünyanın en hızlı artan bulaşıcı hastalığının yayılmasını hızlandıracak.

Raporun yazarları iklim değişikliği karşısında alınması gerekli önlemlerin kamu sağlığı alanında çok önemli kazanımlar elde etme fırsatı tanıdığını ifade ediyor. Bunlar, havası kirli olan şehirlerin hava kirliliğinin giderilmesi, daha besleyici gıdalar sağlanması, enerji, gıda ve su güvenliğinin temin edilmesi, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle birlikte yoksulluğun azaltılması gibi çok önemli olası yarar ve fırsatları beraberinde getiriyor.
Lancet Geri Sayım’ın Yönetim Kurulu Eş Başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Prof. Anthony Costello: “İklim değişikliğini şu anda yaşıyoruz ve iklim değişikliği bugün dünyanın dört bir yanından milyonlar için bir sağlık sorunu. Önümüzdeki durum oldukça çetin, ama yakın bir zamanda görülebilecek bir sağlık krizini kamu sağlığı alanında bu yüzyılda yaşanan en önemli gelişmesine çevirmek için hala bir fırsatımız var. Bizler doğru yolda adım atarken, hükümetlerin iklim değişikliğinin neden ve etkileriyle mücadelede dikkate değer değişiklikler yapacağını ümit ediyoruz. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil eylemlere ihtiyacımız var. Buradan elde edilecek ekonomik ve sağlık faydaları çok büyük. Eylemsizliğin maliyeti önlenebilir ölüm vakalarıyla ölçülecek”, açıklamasında bulundu.

Bu inisiyatif, 2015 Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Komisyonu’nun antropojenik iklim değişikliğinin kamu sağlığı alanında son 50 yılda elde edilen kazanımları tehdit ettiği sonucuna varan çalışmasına dayandırılıyor (4). Bugün yayımlanan araştırma bunun artık çok net olduğunu ve karşılaşacağımız zorlukların beklenenden daha büyük olduğunu net bir biçimde gösteriyor. Bulgular iklim değişikliğinin bugün de insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor (5). Bu etkiler, orantısız şekilde iklim değişikliğinden en az sorumlu olan ve toplumun en kırılgan kesimleri tarafından hissediliyor.

“25 yıllık eylemsizlikten kamu sağlığı için küresel değişime” isimli rapor henüz yeni görmeye başladığımız sağlık sorunlarını tanımlıyor ve kayıtsız kalınamayacağını ortaya koyuyor. Küresel ısıda önlenemeyen artışlar ve iklim değişikliğinin risk artırıcı ve istikrarsızlığı hızlandıran rolü birçok tanımlanmış trendin çok daha kötüye gideceği anlamına geliyor.

Lancet Geri Sayım’ın Yönetim Kurulu Eş Başkanı ve University College London İnsan Sağlığı ve Performansı Enstitüsü Direktörü Profesör Hugh Montgomery açıklamasında: “İklim değişikliğinin etkilerini henüz yeni hissetmeye başladık. Bugün önemsemediğimiz en ufak esnemenin kırılma noktasına dönüşmesi sandığımızdan çok daha önce olacak. Sadece iklim değişikliğine uyumla işin içinden çıkamayız, iklim değişikliğinin hem nedenleri hem de belirtilerini düzeltmemiz gerekiyor. Her ikisini de yapmanın, sağlık bütçelerinin daha doğru kullanıldığı ve hayatları iyileştiren birçok yolu var,” dedi.

Rapor, aşmamız gereken zorlukların boyutuna rağmen duruma olumlu bakmamız için çok net sebepler olduğuna işaret ediyor. Birçok sektörde iklim değişikliğine neden olan emisyon azaltımlarının ivme kazanıyor olmasının kamu sağlığı açısından birçok yararı olacak.

Kanada, Finlandiya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta kömürün terk edilmesine dair birçok ulusal taahhüttü de içeren küresel kömür tüketiminin zirve yapması, yenilenebilir enerjinin hızlı yükselişi, elektrikli araçların başını çektiği ulaşım alanında gelişmekte olan değişim başta gelen örneklerden. Bu önlemler hava kalitesinin iyileştirilmesi ve insan sağlığı açısından önemli faydaları da beraberinde getirecek.

Eski Birleşmiş Milletler İkim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri ve Lancet Geri Sayım Üst Düzey Danışma Kurulu Yönetim Başkanı Christina Figueres açıklamasında: “Lancet Geri Sayım raporu iklim değişikliğinin günümüzde sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyuyor. Rapor, iklim değişikliğiyle doğrudan mücadele etmenin küresel sağlığı hemen ve kesin olarak iyileştirdiğini de gösteriyor. Durum bu kadar basit. Kimi ülkeler Paris Anlaşması için iklim planlarını oluştururken bu fırsatları kucaklamadı. Daha iyisini yapmalıyız. Bir doktor bize sağlığımızı korumak için kendimize daha iyi bakmamız gerektiğini söylediğinde dikkat kesiliyoruz ve hükümetlerin de aynısı yapması önemli”, dedi.

Rapordaki diğer bulgular gerekli önlemler alınmadığı takdirde, buz sahanlarının çökmesine bağlı deniz seviyelerindeki yükseliş nedeniyle, doksan yıl içinde bir milyarı aşkın kişinin göç etmek zorunda kalacağını ortaya koyuyor. Rastgele örneklem ile seçilen küresel şehirlerin %87’si Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği kılavuzunu ihlal ediyor, yani milyarlarca kişi tehlikeli seviyelerde ince partikül maddeye (PM2.5) maruz kalıyor. Bu daha önce düşünülenden çok daha yüksek bir oran (5). PM2.5 hava kirliliğine maruz kalma oranının da dünya genelinde 1990’dan bu yana %11.2 arttığı görülüyor. Bununla birlikte, 2000 yılından bu yana dünyada havaya bağlı felaketlerde %46’lık bir artış görüldü. İklim olaylarının sadece 2016 yılında yol açtığı ekonomik zarar 129 milyar ABD doları. Düşük gelirli ülkelerde yaşanan kayıpların %99’u halihazırda sigortasız.

Bir uluslararası araştırma işbirliği olan Lancet Geri Sayımı, sağlık ve iklim değişikliği konularında eyleme geçilmesinin gerekliliğini daha iyi ortaya konulması ve anlaşılmasına katkıda bulunmaya devam edecektir. Lancet Geri Sayımı sağlık ve iklim değişikliği araştırmalarını teşvik etmeyi amaçlayan, Birleşik Krallık merkezli küresel bir vakıf olan Wellcome Trust tarafından fonlanmakta ve bu vakıfla ortalık yapmaktadır. Vakfın desteğinin en önemli sebeplerinden bir ise bu inisiyatifin iklim değişikliğinin neden olduğu ve arttırdığı kanıtlanmış kamu sağlığı risklerinin hafifletilmesinin yollarını aramasıdır.

2017 raporunun temelini oluşturan beş farklı tema ve 40 göstergenin analizi, sorunun ilk “küresel envanter sayımı”nı ortaya koyuyor. Her yıl The Lancet’te araştırmasını yayımlayan Lancet Geri Sayım’ın amacı iklim değişikliğine karşı alınacak politika önlemlerini hızlandırabilecek bilgilere ve sağlık uzmanlarının iklim değişikliğinin olası sonuçlarının üstünden gelebilmeleri için donatılmasında katkıda bulunmaktır.


kaynak  birgün gazetesi
 
Tarih       : 02 Kasım 2017
 
 
  Anasayfa  |   Sohbet  |   Programcılar  |   Yayın Akışı  |   Radyomuz  |   Dj Ol  |   İletişim  |